Uw financiële administratie altijd up-to-date

Een betrouwbare, overzichtelijke financiële administratie is een noodzaak voor elk modern bedrijf. Fiscale wet- en regelgeving wordt steeds strenger en complexer. Ondertussen is de maatschappelijke roep om transparantie en betrouwbaarheid groter dan ooit. Juist daaraan ontbreekt het nog wel eens in de boekhouding van organisaties. Allerhande software registreert inmiddels dusdanig veel processen, dat uit de stroom aan cijfers vaak geen logisch verhaal meer is op te maken.

Veel ondernemers worstelen met vragen als:

 • Registreer ik geen zaken dubbel of onnodig?
 • Zijn mijn administratieve systemen wel voldoende beveiligd?
 • Zijn mijn data wel accuraat/betrouwbaar?
 • Is mijn software/processen nog wel up to date?

Voordelen

Een professionele boekhouding biedt talloze voordelen. U bespaart er sowieso tijd en kosten mee: wie als ondernemer steeds de juiste cijfers paraat heeft – verkoopcijfers, investeringen, verzuimcijfers – voorkomt dat hij die later terug moet zoeken. Een heldere administratie heeft ook voorspellende, strategische waarde, bijvoorbeeld ten aanzien van verkoopprognoses en prestaties ten opzichte van concurrenten. Tot slot draagt accurate data bij aan uw betrouwbaarheid ten aanzien van klanten en relaties.

Onze aanpak

Zodra we voor u aan de slag gaan, starten we met een diepgaand intakegesprek. Daarin stellen we eerst samen met u uw informatiebehoefte vast. Vervolgens richten we uw administratie in en leggen we vast welke zaken wij oppakken en wat u zelf doet.
Wij geloven  dat een geautomatiseerde boekhouding het meest efficiënt en accuraat is. Daarom richten wij uw financiële administratie altijd zoveel mogelijk geautomatiseerd in en bewaken wij uw data. Inkoop– en verkoopfacturen verwerken we bijvoorbeeld digitaal; uw bankafschriften verwerken wij digitaal.  

Wij verrichten onder andere de volgende werkzaamheden voor u:

 • Verwerken van de boekhouding;
 • Verkoopproces en debiteurenbewaking;
 • Betalingen;
 • Verzorgen van de btw-aangifte(n);

Uw Salarisadministratie 

Voor de groei van uw onderneming is het aanstellen van personeel een belangrijke voorwaarde. Tegelijkertijd neemt daarmee de complexiteit van de bedrijfsvoering en de wettelijke verplichtingen toe.

Het is hoe dan ook zo dat u er teveel tijd aan kwijt bent. Of u hebt er gewoon niet genoeg kennis over. Misschien zijn er wel hele andere redenen waarom u uw salarisadministratie wilt uitbesteden.

Wij nemen u deze zorg grotendeels uit handen en kan u adviseren rondom belangrijke beslissingen met betrekking tot uw medewerkers.

 • Verzorgen van uw salarisadministratie
 • Pro forma berekening van bruto-netto, totale loonkosten 
 • Verzorgen van de aangifte loonbelasting en premies
 • Aanleveren van loonstroken (digitaal)
 • Controleren en advies omtrent wijzigingen in CAO’s, sociale verzekeringswetten
 • Adviseren bij arbeidsrechtelijke aangelegenheden

 

De jaarrekening

De jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat u elk jaar opstelt. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er met het bedrijf is gebeurt in het betreffende boekjaar. De jaarrekening sluit aan op je administratie en die sluit weer aan op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften.

 

Voor het opstellen van de jaarrekening van uw eenmanszaak, V.O.F., B.V. of Stichting bent u aan het juiste adres.

De jaarrekening wordt op basis van geldende wet- en regelgeving opgesteld. De jaarrekening is de financiële verantwoording van je onderneming. Het document is een belangrijke bron van informatie voor u en externe belanghebbenden.

Voor de samenstelling van de jaarrekening is de nodige deskundigheid vereist. Tevens is het van belang dat gedurende het jaar de administratie actueel wordt bijgehouden.

 

De onderdelen van een jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

 1. De balans per 31 december.
 2. De resultatenrekening van het boekjaar.
 3. Een toelichting op beide. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Als je een eenmanszaak hebt bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basisgegevens over je bedrijf.

 

Wilt u gebruik maken van onze diensten of meer informatie over het opstellen van een jaarrekening voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op voor meer informatie.