Onze kennis uw Voordeel

Een belastingaangifte is niet alleen een verplichting, maar het biedt ook mogelijkheden tot belastingbesparing.

Wij kunnen u, als particulier of als ondernemer, adviseren over de mogelijkheden tot belastingbesparing. 

Iedere bv en nv is verplicht aangifte vennootschapsbelasting te doen. Door de continue veranderingen en de complexiteit van de wetgeving blijkt het doen van aangifte in de praktijk lastig. Wij kunnen u daarbij helpen.

Daarbij heeft u door de uitstelregeling voor belastingadviseurs meer ruimte ten aanzien van de indieningstermijn.

Wij kunnen u onder andere helpen bij en adviseren over het volgende:

 • Belastingaangifte vennootschapsbelasting
 • Belastingaangifte inkomstenbelasting
 • Belastingaanslag
 • Belastingteruggave
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Belastingcontrole

 

De term ‘DGA’ (directeur-grootaandeelhouder) is een term uit het fiscale spraakgebruik; het is geen wettelijke term.

Als DGA heeft u zeer uiteenlopende taken en diverse verantwoordelijkheden. Met welke fiscale zaken dient u zoal rekening te houden?

Een DGA staat in twee hoedanigheden tot ‘zijn’ vennootschap: hij is werknemer (directeur) en aandeelhouder. Preciezer gezegd:  aanmerkelijkbelanghouder.

Een aanmerkelijkbelanghouder bezit (direct of indirect) minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap (BV of NV). Als dga heeft u zeer uiteenlopende taken en diverse verantwoordelijkheden. Op fiscaal vlak kunnen wij u helpen bij de volgende zaken:

 • Gebruikelijk loon
 • Aanmerkelijk belang
 • DGA salaris
 • DGA pensioen
 • Koop of verkoop van aandelen
 • Lening aan de vennootschap
 • Bedrijfsbeëindiging
 • Aansprakelijkheid bv
 • Auto van de zaak of privé

 

Als eigenwoningbezitter betaalt u verschillende belastingen en heffingen. Vanwege de steeds wijzigende wetgeving is er veel onduidelijkheid over de fiscaliteit rondom de eigen woning. Wellicht ervaart u dit zelf ook zo.

Wilt u weten wat u in uw persoonlijke situatie zoal kunt en moet doen? Lees dan verder.

Voor fiscale doeleinden geldt een woning als een eigen woning wanneer u, of uw fiscaal partner, of u beide, over het eigendom van de woning beschikt én de woning uw hoofdverblijf is. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij tijdelijk meerdere woningen als eigen woning gelden, zoals bij aankoop, verkoop en echtscheiding. Onze adviseurs kunnen u van dienst zijn bij vragen over onderwerpen als:

 • Eigenwoningforfait
 • Aftrekbare (hypotheek)rente en kosten
 • Aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld
 • Overdrachtsbelasting
 • Vakantiewoning
 • Eigenwoningreserve
 • Inkomsten uit verhuur 
 • WOZ-waarde